Internet

Broj E-mail adresa  Upload / Download IP adresa Cena
SpeedNet  Turbo 3072 1 768/3072 Dinamička 1000 din
SpeedNet  Turbo 4096 1 1024/4096 Dinamička 1500 din
SpeedNet  Turbo 6144 1 1024/6144 Dinamička 2000 din
SpeedNet  Turbo 8192 1 1536/8192 Dinamička 3000 din

 

Broj E-mail adresa  Upload / Download IP adresa Cena
SpeedNet Pro 1536 5 1536/1536 Statička Javna 1300 din
SpeedNet  Pro 2560 5 2560/2560 Statička Javna 1500 din
SpeedNet  Pro 3584 5 3584/3584 Statička Javna 1800 din
SpeedNet  4608 5 4608/4608 Statička Javna 2500 din

 

Broj E-mail adresa Prostor za ličnu web prezentaciju Upload / Download IP adresa Cena
SpeedNet  Business 2048 Neograničeno Da + 1 hosting 2048/2048 20 Statičke Javne 5000 din
SpeedNet Business 3072 Neograničeno Da + 1 hosting 3072/3072 20 Statičke Javne 7000 din
SpeedNet  Business 4068 Neograničeno Da + 1 hosting 4608/4608 20 Statičke Javne 8500 din